شرکت بازرسی فنی

رایان پترو آزمون

ارائه خدمات بازرسی فنی در داخل و خارج از کشور

Scope of activity

Vendor QA/QC Audit & Mill Surveillance

Source Inspection and Quality Surveillance

Construction Inspection and Quality surveillance

In-Service Inspection

Asset Integrity Management (AIM)

Pipeline Integrity Management

Corrosion Assessment

Drill Stem Elements & OCTG Inspection

Advanced NDT Services

Construction Expediting

Executing Technical Courses in above Scopes

Inspection Consulting Training

خدمات

بازرسی کالا

بازرسی کالا

بازرسی حین ساخت و نصب

بازرسی حین ساخت و نصب

بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک/تخمین عمر باقیمانده/ارزیابی مناسب بودن برای سرویس

بازرسی حین بهره برداری

بازرسی حین بهره برداری

بازرسی حفاری

بازرسی حفاری

22+

پروژه‌ انجام شده

6700+

خدمات بازرسی فنی داخلی (روز)

10756+

کنترل کیفیت کارگاه نصب/ساخت

947+

خدمات بازرسی فنی در خارج از کشور (روز)

برگزاری

دوره‌های آموزشی

همراه با مدرسین مجرب

گواهینامه‌ها و عضویت‌ها

گواهینامه

انجمن خوردگی ایران Iranian Corrosion Association

عضویت

انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران

برخی از تجهیزات بازرسی شده حین ساخت

.

.

.

.

برخی از بازرسی‌های حین ساخت

با ما در ارتباط باشید

رایان پترو آزمون

پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان

شرکت رایان پترو آزمون

همکاری با ما

جهت مطالعه بر روی لینک زیر کلیک کنید.