شرکت بازرسی فنی

رایان پترو آزمون

ارائه خدمات بازرسی فنی در داخل و خارج از کشور

Scope of activity

Vendor QA/QC Audit & Mill Surveillance

Source Inspection and Quality Surveillance

Construction Inspection and Quality surveillance

In-Service Inspection

Asset Integrity Management (AIM)

Pipeline Integrity Management

Corrosion Assessment

Drill Stem Elements & OCTG Inspection

Advanced NDT Services

Construction Expediting

Executing Technical Courses in above Scopes

Inspection Consulting Training

خدمات

بازرسی کالا

بازرسی کالا

بازرسی حین ساخت و نصب

بازرسی حین ساخت و نصب

بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک/تخمین عمر باقیمانده/ارزیابی مناسب بودن برای سرویس

بازرسی حین بهره برداری

بازرسی حین بهره برداری

بازرسی حفاری

بازرسی حفاری

22+

پروژه‌ انجام شده

6700+

خدمات بازرسی فنی داخلی (روز)

10756+

کنترل کیفیت کارگاه نصب/ساخت

947+

خدمات بازرسی فنی در خارج از کشور (روز)

برگزاری

دوره‌های آموزشی

همراه با مدرسین مجرب

گواهینامه‌ها و عضویت‌ها

گواهینامه

انجمن خوردگی ایران Iranian Corrosion Association

عضویت

انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران

برخی از تجهیزات بازرسی شده حین ساخت

.

.

.

.

برخی از بازرسی‌های حین ساخت

با ما در ارتباط باشید

رایان پترو آزمون

پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان