تست های غیر مخرب پیشرفته (NDT)

دنیایی که ما امروز در آن زندگی می کنیم به سرعت از نظر فناوری و توسعه در حال تغییر است. موفقیت، بقا یا شکست هر سازمانی به توانایی حفظ عملیات بدون وقفه و حذف قطعی های برنامه ریزی نشده بستگی دارد. صنایع با اتخاذ اقدامات مقرون به صرفه و نوآورانه برای ارزیابی سلامت کارخانه و اطمینان از عملکرد بی وقفه، بر هزینه تولید پایین تر تمرکز می کند. تکنیک ارزیابی غیر مخرب همانطور که از نام آن پیداست، تکنیکی برای ارزیابی سلامت هر سیستم، ساختار و اجزا بدون آسیب رساندن به ویژگی‌ها و کاربرد نهایی آن است. روش های مختلف NDT مانند بازرسی چشمی، تست مایعات نافذ، بررسی ذرات مغناطیسی، بازرسی اولتراسونیک، اندازه‌گیری انتشار صوتی، آزمون جریان گردابی، رادیوگرافی و ترموگرافی برای ارزیابی موثر یکپارچگی دارایی های فیزیکی در دسترس هستند. روش ها و تکنیک های NDT نقش مهمی در صنایع ایفا می کنند. آنها در انتخاب و نصب قطعاتی که عاری از نقص بوده و با مشخصات مورد نیاز پروژه ها مطابقت دارند، کمک می کنند. در طول فاز عملیاتی، تکنیک‌های NDT نقش مهمی در شناسایی منشا، انتشار یا رشد هر گونه نقص مضر و ارزیابی عمر باقی‌مانده تجهیزات دارند. پیشرفت در علم و فناوری روش های مختلفی از  NDT را با قابلیت های پیشرفته برای شناسایی، مشخص کردن و اندازه ناپیوستگی ها به وجود آورده است.
روش/تکنیک های آزمون غیر مخرب پیشرفته شناخته شده تاکنون به شرح زیر می باشند:

 1. Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) 
 2. Corrosion mapping using Phased Array UT (C Scan, B Scan)
 3. Eddy Current Testing (ECT)
 4. Pulsed Eddy Current (PEC)
 5. Low Frequency Eddy Current Testing (LFET)
 6. Remote Field Testing (RFT) 
 7. Remote Field Electromagnetic Testing (RFET)
 8. Near Field Testing (NFT)  
 9. Time of Flight Diffraction Testing (ToFD)
 10. Internal Rotating Inspection System (IRIS)
 11. Magnetic Flux Leakage technique (MFL)
 12. acoustic emission testing
 13. Long Range Ultrasonic Testing (LRUT)
 14. Remote Visual Inspection (RVI)
 15. Alternating Current Field Measurement (ACFM)
 16. Infrared Thermography
شرکت رایان پترو آزمون

همکاری با ما

جهت مطالعه بر روی لینک زیر کلیک کنید.